آمارها و پژوهش‌ها

  آمارها و پژوهش‌ها، پژوهش‌های شاخص در حوزه دانشجویان بین‌الملل. برنامه آفاق مرجع مطالعات مربوط به حوزه دانشجویان بین‌المللی در ایران

  دانشجویان بین‌المللی ایران به تفکیک جنسیت

  آمار دانشجویان بین‌المللی در ایران از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی  نسبت جنسیت دانشجویان بین‌المللی ایران 45% به 55%…

  بیشتر بخوانید »

  مقاله پژوهشی «تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نگاه اساتید»

  چکیده مقاله:مقدمه: بین‌المللی شدن‌آموزش‌عالی به‌مسأله‌ای‌مهم تبدیل شده‌است. ‌این‌پژوهش‌با‌هدف استخراج‌معیارهای لازم‌برای جذب‌دانشجویان خارجی در‌دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ایران بود.روش‌ها: این پژوهش‌به‌روش‌ پیمایشی در‌…

  بیشتر بخوانید »

  بورس تحصیلی در ایران و کشورهای منطقه

  پژوهش دیگر ازمجموعه پژوهش‌های برنامه آفاق، توسط آقای حمزه حاجی عباسی در رابطه با وضعیت بورس تحصیلی در ایران و…

  بیشتر بخوانید »
  دکمه بازگشت به بالا