آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

مقاله الگوی سیاست‌گذاری جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران

این مقاله توسط فریبا پیلوار دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری حسین رحمان سرشت، فتاح شریف زاده و جمشید صالحی صدقیانی سه تن از اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه(استاد تمام) نوشته شده است. در چکیده این مقاله آمده است:

زمينه: در حالی که دانشگاه های بسياری در کشورهای مختلف برای جذب دانشجوی خارجی تلاش می‌کنند، تنها دانشگاه هايی خاص در اين زمينه موفقيت‌هايی را کسب می‌کنند. علی‌رغم آن که در برنامه های جمهوری اسلامی ايران بر جذب دانشجويان خارجی تاکيد شده است، دانشگاه‌های کشور، موفقيت چندانی در اين حوزه نداشته‌اند.
هدف: تدوين الگوی سياست‌گذاری مناسب جهت جذب دانشجويان بين‌المللی در ايران است تا سياست‌گذاران و خط مشی‌گذاران دولتی و غيردولتی بخش آموزش عالی از آن بهره‌مند شوند.
روش‌ها: با توجه به اين ملاحظات در اين مقاله به اثر ساختار حکومتی، برند و جايگاه علمي دانشگاه در جذب دانشجوی خارجی پرداخته می‌شود. برای اين منظور با مراجعه به آمار و اطلاعات 23 کشوری که کم و بيش در حوزه جغرافيايی جمهوری اسلامی ايران قرار دارند و تا حدودی ويژگی‌هايی مشترک با کشور ما دارند و رتبه بندی دانشگاه های آنها (البته به لحاظ آمار کشور) و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل کليات عوامل جذب دانشجويان خارجی طراحی می‌شود.
يافته‌ها: يافته‌ها بيانگر آن است که دانشگاه هايی که در کشورهايی که ساختار حکومتی خاص، برندی مشخص داشته اند از بخت بيشتری برای جذب دانشجوی خارجی برخوردار بوده اند. بی‌ترديد البته اثرات آن دانشگاه ها را در زمينه‌های آموزش و پژوهش نمی‌توان در نظر نگرفت.
نتيجه‌گيری: مدل حاصل از يافته‌های پژوهش نشاندهنده اين امر است که اثر ساختار حکومتی و برند ملی همراه با توانمندی دانشگاه ها در قابليت جذب دانشجوی خارجی بوسيله آن‌ها تاييد می‌شود.
 

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا