آفاقآمارهاآمارها و پژوهش‌ها

تعداد دانشجویان بین‌المللی درایران

آمار دانشجویان غیر ایرانی در ایران از سال تحصیلی 89-1388 تا 98-1397

نموداری از آخرین آمار تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود در سال تحصیلی 89-88تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران کمتر از 5000نفر بوده که این تعداد تا سال 96-95 رشد صعودی داشته و به بیش از 20000نفر رسیده است. تعداد دقیق دانشجویان غیر ایرانی از تعداد کل دانشجویان در ایران در نمودار زیر مشخص شده است.

این تعداد در سال تحصیلی 97-96 خلاف روند افزایشی، کاهش یافت و مجددا در سال تحصیلی 98-97 به 21592 نفر اندکی بیشتر از تعداد دانشجویان در دوسال قبل رسید.

منبع: گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا