آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی 1392-93

این پژوهش با همکاری دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و خانم میترا تیموری، دانشجوی دکترای تخصصی برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران انجام شده است و هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تحصیلی، ایمنی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی 9312-13 بود. بدین منظور بر اساس روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته، داده‌های پژوهش از تعداد 15 دانشجوی خارجی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، امام خمینی (ره) قزوین و علوم پزشکی مشهد گردآوری شد. تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که %3/66 از دانشجویان خارجی می‌توانند واحدهای درسی خود را در موعد مقرر به اتمام رسانده و %80 از آن‌ها نیز تاکنون مشروط نشده‌اند؛ اما کسانی که دچار افت تحصیلی بودند عواملی از قبیل مشکالت مربوط به «زبان»، «عدم انگیزه»، «ناتوانی اساتید برای انتقال درست محتوا» و «دشواری محتوای دروس» را به‌عنوان بیشترین عامل ذکر نموده‌اند. آن‌ها اظهار داشته‌اند که بیشترین حس امنیت را در «دانشگاه و در هنگام روز» و کمترین حس امنیت را «در شب و در هنگام استفاده از وسایل نقلیه» دارند. اکثر آن‌ها % 7/73 وضعیت اقتصادی «متوسط به بالایی» برای زندگی در ایران دارند. حدود %1/58 از این دانشجویان اظهار ‌که اساتید بین آن‌ها تبعیض قائل نمی‌شوند. %1/81 از آنها احساس کرده‌اند که مردم ایران «درحد متوسط و بیش از آن» بین خارجی‌ها تبعیض می‌گذارند، درحالی‌که %5/78 از آن‌ها معتقدند که دانشجویان ایرانی «در حدمتوسط و بیش از آن» بین خارجی‌ها قائل به تبعیض می‌باشند.
این مقاله نتیجه یک پژوهش آزاد در سال 1392-93 است.

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا