آفاقآمارها و پژوهش‌هااسناد

آیین‌نامه آموزشی دانشجویان غیرایرانی (رشته‌های علوم پزشکی)

این آئین‌نامه در 28 ماده در تاریخ 5/3/1400 در جلسه معاونین بین‌الملل قطب 10 و با حضور معاونین بین‌الملل دانشگاه‌های منتخب سایر قطب‌ها بررسی و ویرایش شد.

بیش از یک دهه است که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نسبت به پذیرش و آموزش دانشجویان غیرایرانی اقدام نموده‌اند. هر دانشگاه به فراخور شرایط خود، مقرراتی را برای پذیرش و تحصیل این دانشجویان تدوین کرده و در بسیاری از موارد به آئین‌نامه و مقررات دانشجویان ایرانی استناد شده است ولی این پراکندگی و استناد به آئین‌نامه‌های دانشجویان ایرانی پاسخگوی نیازها و شرایط دانشجویان غیر ایرانی نمی‌باشد. استفاده از یک آیین‌نامه آموزشی مشترک و جامع ضمن افزایش جایگاه و اعتبار آموزشی دانشگاه‌های کشور در سطح بین‌الملل، سبب بهره‌گیری بهینه از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشجویان غیر ایرانی در کلیه رشته/مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی) می‌گردد.
هدف از تدوین این آیین‌نامه انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل دردانشگاه‌های علوم پزشکی است تا با تعیین چارچوب های قانونی الزم، اجرای برنامه‌های آموزشی به صورت هماهنگ و یکپارچه در سطح کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا شود.

این آیین‌نامه، شامل مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر پذیرش، آموزش و فارغ‌التحصیلی یا اخراج دانشجویان غیر ایرانی در کلیه مقاطع تحصیلی است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با رویکرد تسهیل و تسریع دوره آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (با توجه به اینکه حضور دانشجوی خارجی در ایران برای دانشجو و سیستم آموزشی هزینه‌هایی در پی دارد) و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.
تذکر چند نکته در خصوص این آئین‌نامه ضرورری به نظر می‌رسد.
1 -این آئین‌نامه شامل کلیه رشته / مقاطع آموزشی دانشجویان بین‌الملل به استثناء دوره‌های دستیاری و فلوشیپ بالینی خواهد شد.
2 -در تدوین این آئین‌نامه از آئین‌نامه‌ها و مقررات دانشجویان ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مقررات آموزشی دانشجویان خارجی در برخی از دانشگاه‌های پیشرو در آموزش بین‌الملل استفاده شده است.
3 -در این آیین‌نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است و آنچه در مقررات آموزشی دانشجویان ایرانی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه‌ها واگذار شده است در این آئین‌نامه هم تصمیم‌گیری آن بر عهده شورای آموزشی دانشگاه و یا شورای آموزشی پردیس بین‌الملل دانشگاه‌ها گذاشته شده است. ولی تغییر اصول و یا تفاسیر مغایر با اصول این آیین‌نامه مجاز نیست.
4 -بخشی از مقررات آئین‌نامه های موجود که برای دانشجویان غیرایرانی کاربرد نداشته و یا ممکن است مانع جدی برای جذب دانشجو گردد حذف شده است.
5 -مسئولیت اجرای این آیین‌نامه بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دانشجوی غیر ایرانی است و هر اقدامی خلاف این آیین‌نامه موجب کاهش اعتبار دانشگاه و به تبع آن نظام آموزشی کشور در سطح بین‌المللی خواهد شد.
6 -الزم است دانشگاه‌های علوم پزشکی که دارای دانشجویان غیر ایرانی هستند، دانشجویان را از آغاز تحصیل با مفاد این آیین‌نامه آشنا سازند و به هنگام پذیرش دانشجو و در نخستین نیمسال تحصیلی و ابتدای هر سال تحصیلی، اهم مفاد آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

متن کامل این آیین‌نامه قابل دسترسی است:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا