آفاقآمارهاآمارها و پژوهش‌ها

تعداد دانشجویان بین‌المللی درایران به تفکیک گروه تحصیلی

نموداردرصد دانشجویان غیر ایرانی به تفکیک گروه تحصیلی در سال های تحصیلی 89-1388 تا 98-1397 بر اساس گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

نمودار درصد دانشجویان بین‌المللی به تفکیک گروه تحصیلی
نمودار درصد دانشجویان بین‌المللی به تفکیک گروه تحصیلی


با توجه به نمودار بالا، به‌طور میانگین بیشترین تعداد دانشجویان بین‌المللی درایران در گروه‌ تحصیلی علوم انسانی و در رتبه بعد گروه فنی‌مهندسی سپس علوم پزشکی، علوم پایه، هنر و در‌ نهایت دامپزشکی و کشاورزی تشکیل می‌دهند.

همان‌گونه که در این نمودار پراکندگی مشاهده می‌کنید، تعداد دانشجویان بین‌المللی در رشته‌های علوم انسانی تا سال 1390-91 بالای 50درصد از کل دانشجویان بین‌المللی در ایران را شامل می‌شوند که این تعداد از سال 91 به بعد سیر نزولی داشته و تقریبا به میانگین 40 درصد رسیده‌اند و در مقابل دانشجویان رشته‌های فنی‌مهندسی که تا سال 1390-91 حدودا 15درصد از دانشجویان راتشکیل می‌دادند در سال‌های بعد با رشد 10-15 درصدی همراه بوده و در سال 95-96 به بعد به درصد ثابت و حدودی 25 درصد رسیده‌است.

همچنین تعداد دانشجویان در رشته‌های علوم‌پزشکی که از سال تحصیلی 91-92 به بعد با رشد تدریجی همراه بوده است و در سال 97-98، 16درصد از کل دانشجویان بین‌المللی درایران را تشکیل می‌دهند.

نمودار دایره‌ای توزیع دانشجویان بین‌المللی در ایران بر حسب گروه تحصیلی در سال تحصیلی 1397-98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا