آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات
موضوعات داغ

پایان نامه؛ مشکلات دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه اصفهان

پایان نامه خانم خدیجه جمشیدی در رابطه با مشکلات دانشجویان خارجی در دانشگاه اصفهان است که به بیان این مشکلات در 5 مولفه ی فردی، آموزشی، اجتماعی-فرهنگی، مالی و اداری پرداخته شده است.پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ترکیبی از روش کمی و کیفی انجام شده و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته نیمه سازمان یافته جمع آوری گردیده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مشکلات دانشجویان با طول ماندنشان در ایران ارتباط معنادار دارد و مسائل و مشکلات اداری دانشجویان بین‌المللی در ایران از حد متوسط بیشتر است.علاوه براین مشکلات فردی، آموزشی، مالی و اداری به ترتیب با وضعیت تاهل و زبان، مقطع تحصیلی و زبان، نوع پذیرش و زبان ارتباط معنادار وجود دارد.

چکیده و مقدمه پژوهش حاضر رادر لینک زیر می‌توانید مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا