آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

معرفی مقاله

ارائه راهبردهايی براي جذب دانشجويان بین‌المللی

نویسندگان: از غلامرضا ذاکر صالحی، مائده صالحی نجف آبادی

در شرايط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فناوری، جذب دانشجويان خارجی موجب مشاركت فعال در روند جهانی توليد علم و تسهيل انتقال فناوری و غنی شدن فرآيند آموزش می‌شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالي به مثابه يك كسب و كار و نقش كليدی دانش آموختگان خارجی در توسعه فرهنگی و اجتماعی كشورهای مبداء و تأثير تحرك و جابه جايی دانشجويان در ارتقاء سرمايه انسانی باعث توجه به مزيت های پنهان جذب دانشجويان خارجي شده‌است. همچنين نقش آموزش چند فرهنگي در غنا بخشيدن به آموزش ها و ارتقای برابری، احترام، پذيرش و فهم متقابل فرهنگ‌ها اهميت بين المللی سازی آموزش عالی را مضاعف كرده است.

با وجود اين كه در دو دهه اخير تعداد دانشجويان خارجی جهان 3.2 برابر شده است. و كشورهای منطقه نيز در يك رقابت جدی برنامه های بلند پروازانه ای برای جذب دانشجويان خارجی تدارك ديده اند، در كشور ما نوعی بی تصميمی و خلاء راهبرد كلان ملی در اين زمينه مشهود است.

در مقاله پیش رو، وضعیت کشور های پیرامونی و همسایه های ایران در مواجه با این موضوع مطالعه و همچنین الگوهای اقتصادی و سیاسی کشور های موفق در جذب دانشجویان بین المللی از جمله استرالیا و انگلستان بررسی شده است. سپس از طريق انجام يک مطالعه اكتشافی پيمايشی نظرات  خبرگان، متخصصان و مديران آشنا با موضوع پيرامون گزينه های مختلف راهبردی از طريق برجسته سازی اولويت های مورد نظر آنان تدوين شده است.

متن کامل مقاله را میتوانید در زیر مشاهده و دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا