آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

شناسایی موانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های دولتی در ایران

مقاله پیش رو ازپایان‌نامه دکتر احسان پروین دانشجوی فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت آموزش عالی در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران است. در چکیده این مقاله آمده است:

مقدمه

آموزش عالی به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه معرفتی، دارای نقش راهبردی است. شناسایی موانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی از جمله مسائل مهم در زمینه حوزه ارتقاء آموزش عالی می‌باشد. برهمین اساس هدف این پژوهش شناسایی موانع و چالش‌های پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های دولتی ایران است.

روش ها

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به روش کیفی انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه آموزش عالی در دانشگاه‌های جامع و تخصصی سطح یک وزارت علوم که حوزه فعالیت علمی و اجرایی آن ها بین‌المللی سازی آموزش عالی بود، تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری به روش هدفمند و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت تعداد ۱۱ نفر در پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و از روش تحلیل مضمون ۶ مرحله ای براون و کلارک (۲۰۰۶) جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که موانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های دولتی ایران  ۳۲ مضمون پایه، ۶ مضمون سازمان‌دهنده و ۳ مضمون فراگیر استخراج شده است؛ که ضعف‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر دانشگاه‌ها، ضعف مرجعیت آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و عدم اختیار دانشگاه‌ها و اساتید در جذب دانشجویان و تعامل با اساتید خارجی به عنوان موانع اصلی پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های دولتی ایران شناسایی شدند.

نتیجه گیری

باتوجه به شناسایی عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ضعف مدیریتی و پژوهشی و آموزشی به عنوان موانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی، به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راهکار جهت مقابله با موانع موجود، سیاست‌گذاری مناسب و تهیه یک برنامه استراتژی قوی و نیز به دنبال آن برنامه‌ریزی عملیاتی قوی وتقویت ساختارهای آموزشی و اداری می‌باشد.

متن کامل مقاله:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا