آفاقآمارهاآمارها و پژوهش‌ها

دانشجویان بین‌المللی ایران به تفکیک جنسیت

آمار دانشجویان بین‌المللی در ایران از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 نسبت جنسیت دانشجویان بین‌المللی ایران 45% به 55% (زنان به مردان) در بازه ده‌ساله از سال 89 تا 98 است. ایران در مناطق درآمدی middle income country  قرار دارد در این مناطق نسبت دانشجویان بین‌المللی زن به مرد ¾  (41% به 59%) است. این به این معنی است که وضعیت تناسب جنسیتی دانشجویان بین‌المللی در ایران به نسبت کشورهای هم‌سطح خود کمی بهتر است.

آمار دانشجویان بین‌المللی براساس سایت یونسکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا