آفاقاخباریادداشت‌ها و اخبار

۴۴ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «یو. اس. نیوز»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی اصفهان»، و «صنعتی امیرکبیر» پنج مؤسسه برتر ایرانی در این سیاهه هستند. افزون بر این، پنج دانشگاه «تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته»، «لرستان»، «پیام نور»، «صنعتی ارومیه»، و «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان» نیز اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان ۱۷۵۰ مؤسسه برتر جهان نیستند، ولی در یکی از زمینه‌های علمی «یو. اس. نیوز» جایگاه جهانی دارند.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی که در پی ادامه تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که آوازه و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها را در بر دارد، می‌تواند به آنها در گزینش مؤسسه‌ها یاری رساند. این نظام به رتبه‌بندی پیرامون ۱۷۵۰ مؤسسه برتر از ۹۰ کشور پرداخته است. تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم ۱۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته (از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی) در نمایه‌نامه «وب‌آو‌ساینس» داشته باشند. مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد. داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه‌های «وب‌آو‌ساینس» و «اینسایتس») گردآوری می‌شوند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی، منطقه‌ای (در آسیا)، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبه آن‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

نام مؤسسهامتیاز کلرتبه ملیرتبه منطقه‌ایرتبه جهانی
دانشگاه تهران۵۷.۲۱۵۸۳۵۳
دانشگاه آزاد اسلامی۵۴.۸۲۷۵۴۳۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران۵۰.۴۳۱۱۵۵۵۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۵۰.۲۴۱۲۰۵۶۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۴۸.۱۵۱۴۳۶۴۷
دانشگاه صنعتی شریف۴۸.۱۵۱۴۳۶۴۷
دانشگاه تبریز۴۷.۱۷۱۵۵۶۸۴
دانشگاه صنعتی اصفهان۴۷۸۱۵۷۶۸۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد۴۵.۵۹۱۷۷۷۵۳
دانشگاه تربیت مدرس۴۵.۲۱۰۱۸۲۷۶۸
دانشگاه شیراز۴۳.۲۱۱۲۰۸۸۳۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران۴۲۱۲۲۲۳۸۹۰
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه شهید بهشتی۴۱.۶۱۳۲۳۲۹۰۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران۴۱.۲۱۴۲۳۵۹۲۲
دانشگاه علم و صنعت ایران۴۱۱۵۲۳۷۹۲۹
دانشگاه فردوسی مشهد۳۹.۲۱۶۲۶۷۱۰۰۷
دانشگاه شهید بهشتی۳۷.۸۱۷۲۸۶۱۰۶۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز۳۶.۹۱۸۳۰۱۱۱۰۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه۳۵.۹۱۹۳۲۳۱۱۴۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز۳۵.۹۱۹۳۲۳۱۱۴۹
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان۳۵.۷۲۱۳۳۰۱۱۶۰
دانشگاه کاشان۳۵۲۲۳۴۱۱۱۸۷
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۳.۱۲۳۳۷۹۱۲۷۹
دانشگاه محقق اردبیلی۳۲.۸۲۴۳۸۴۱۲۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه الله (عج)۳۲.۲۲۵۳۹۴۱۳۱۹
دانشگاه یزد۳۲۲۶۴۰۰۱۳۳۳
دانشگاه گیلان۳۰.۷۲۷۴۲۵۱۳۸۵
دانشگاه سمنان۳۰.۱۲۸۴۴۰۱۴۱۲
دانشگاه رازی۲۹.۹۲۹۴۴۳۱۴۱۶
دانشگاه کردستان۲۹.۴۳۰۴۵۱۱۴۳۴
دانشگاه اصفهان۲۸.۵۳۱۴۸۲۱۴۷۵
دانشگاه صنعتی سهند۲۸.۴۳۲۴۸۷۱۴۸۱
دانشگاه شهید باهنر کرمان۲۸.۳۳۳۴۸۹۱۴۸۵
دانشگاه صنعتی شیراز۲۸.۳۳۳۴۸۹۱۴۸۵
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)۲۷.۸۳۵۴۹۹۱۵۰۱
دانشگاه یاسوج۲۷.۸۳۵۴۹۹۱۵۰۱
دانشگاه ارومیه۲۷.۶۳۷۵۰۸۱۵۱۴
دانشگاه صنعتی شاهرود۲۶.۵۳۸۵۳۳۱۵۵۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز۲۵.۷۳۹۵۴۹۱۵۸۲
دانشگاه شهید چمران اهواز۲۵.۳۴۰۵۵۴۱۵۹۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان۲۳.۹۴۱۵۸۲۱۶۳۷
دانشگاه شهرکرد۲۲.۵۴۲۶۱۱۱۶۷۸
دانشگاه بوعلی سینا۲۱.۵۴۳۶۲۴۱۶۹۸
دانشگاه مازندران۲۰.۴۴۴۶۴۴۱۷۲۵
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
دانشگاه لرستان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
جدول ۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال ۲۰۲۱ میلادی

نام مؤسسهآوازه جهانی پژوهشیآوازه منطقه‌ای پژوهشیشمار انتشاراتکتاب‌هاهمایش‌هاتأثیر استنادی تعدیل‌شدهکل استنادهاشمار انتشارات باکیفیتنسبت انتشارات باکیفیتشمارهمکاری جهانینسبتهمکاری جهانیشمار مقاله‌های پراستنادنسبت مقاله‌های پراستناد
د.* تهران۱۴۳۵۹۱۹۸۶۷۲۲۶۳۱,۲۲۷۳۰۴۲۷۷۹۹۲۱۱۳۱۱۴۵۳۹۲۱۲۲۱
د. آزاد اسلامی۵۸۷۲۴۹۶۳۸۷۹۱۷۳۱۲۸۴۱۴۱۱۳۱۱۰۴۰۸۶۴۱۴۶۵۱۷۷۱۰۳۵
د. ع.پ.خ.ب.د.# تهران۴۱۴۱۱۷۲۵۹۱۲۲۹۱۵۲۲۸۸۰۳۱۱۴۰۳۱۳۳۶۵۳۷۱۳۸۷۳۸۷۱۰۲۹
د. صنعتی نوشیروانی بابل۹۰۴۳۴۱۱۲۹۶۱۳۰۴۱۴۶۸۱۵۰۹۴۰۸۵۲۵۶۸۷۸۱۴۶۷۵۵۸۸
د. صنعتی امیرکبیر۳۲۱۹۶۴۲۷۱۰۸۸۳۶۰۱۳۵۴۵۳۹۵۱۶۱۱۰۷۷۸۶۱۴۴۷۶۲۴۱۲۳۴
د. صنعتی شریف۱۶۴۶۴۵۱۸۸۷۹۳۴۴۱۴۱۷۶۵۱۶۰۶۱۲۰۹۳۴۵۱۳۳۳۸۲۶۱۴۳۱
د. تبریز۷۲۹۱۹۶۶۴۵۱۴۰۰۹۳۳۹۷۵۶۷۶۵۷۸۵۸۱۱۴۰۱۱۹۴۷۶۲۱۱۲۸
د. صنعتی اصفهان۶۵۵۹۹۵۵۱۱۲۲۹۸۹۹۱۱۸۰۶۳۲۵۹۶۱۰۲۲۱۰۲۱۱۲۰۸۱۴۱۳۶۱
د. ع.پ.خ.ب.د. مشهد۸۵۴۳۱۴۸۲۷۱۴۰۰۱۷۹۷۳۵۰۶۹۰۷۹۶۸۵۹۹۶۱۱۰۳۶۷۳۵۷۰
د. تربیت مدرس۶۰۶۱۳۴۴۳۴۱۳۰۴۷۳۱۱۳۴۱۵۴۲۵۳۲۱۱۵۶۸۹۶۱۴۷۲۷۰۲۱۳۷۲
د. شیراز۵۶۹۱۰۸۶۴۲۱۴۰۰۹۸۳۱۳۹۷۷۷۲۷۲۲۱۲۲۹۳۳۵۱۳۲۷۸۶۹۱۳۲۳
د. ع.پ.خ.ب.د. ایران۹۰۷۳۱۴۷۴۶۹۳۰۱۷۲۶۵۶۲۶۷۵۸۴۸۱۳۰۹۳۸۱۱۳۴۸۶۹۳۷۸۷
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی د. شهید بهشتی۸۴۵۱۹۱۵۱۲۱۶۱۹۱۷۱۷۹۴۰۵۴۱۶۷۸۱۴۳۴۸۶۹۱۴۶۶۶۴۳۱۱۴۶
د. ع.پ.خ.ب.د. مازندران۱۳۹۴۴۶۷۱۷۱۶۱۶۱۹۱۸۵۶۵۹۹۳۱۵۶۸۱۰۱۸۲۵۱۱۲۸۰۹۰۰۵۷
د. علم و صنعت ایران۵۹۸۱۴۴۵۷۲۱۰۴۱۶۱۶۱۴۲۶۷۰۹۶۴۴۱۱۵۷۱۴۴۷۱۶۴۵۱۲۲۷۱۷۳۲
د. فردوسی مشهد۵۹۳۱۳۴۶۱۶۱۴۰۰۹۰۱۱۵۹۵۸۰۵۸۱۵۱۵۲۶۸۰۲۱۴۵۱۱۰۹۸۱۶۱۴
د. شهید بهشتی۵۵۵۱۶۷۷۲۶۱۰۴۱۸۰۰۱۵۵۵۸۹۴۹۲۳۱۵۰۹۵۹۸۱۴۰۴۱۵۰۴۱۷۹۲
د. ع.پ.خ.ب.د. تبریز۱۲۹۶۳۷۳۷۶۳۱۶۱۹۱۸۲۴۹۹۹۷۹۱۷۵۰۹۲۶۶۸۲۱۴۲۰۱۰۸۶۱۴۳۴
د. ع.پ.خ.ب.د. کرمانشاه۱۶۰۵۴۲۳۱۳۹۳۱۶۱۹۱۸۴۸۶۱۹۴۶۱۲۳۲۸۳۳۲۹۵۱۳۱۰۸۵۷۲۱۳
د. ع.پ.خ.ب.د. شیراز۷۴۷۲۰۹۸۸۱۱۶۱۹۱۷۶۰۸۹۳۸۶۵۱۱۳۴۱۵۹۷۱۱۴۳۱۵۳۹۹۶۴۱۱۱۸
د. ع.پ.خ.ب.د. اصفهان۸۹۲۲۷۱۹۸۰۱۲۲۹۱۶۸۹۱۰۳۸۹۸۳۱۱۹۹۱۵۳۷۵۲۹۱۳۸۵۱۰۵۹۱۱۶۰
د. کاشان۱۶۰۰۲۷۱۱۱۲۶۱۳۰۴۱۴۹۱۸۸۹۱۰۸۴۸۷۳۳۴۰۱۷۰۱۱۷۶۲۱۰۹۸۱۰۰۵
د. صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۸۹۳۲۷۱۹۳۱۱۱۶۵۶۰۸۱۵۹۲۱۱۴۱۱۱۴۰۱۵۳۵۱۱۳۷۱۵۳۶۱۴۱۰۱۶۴۳
د. محقق اردبیلی۱۳۹۴۵۸۰۱۶۰۳۱۶۱۹۱۷۳۰۶۴۹۱۴۰۵۱۲۱۰۳۱۷۸۰۶۱۴۵۳۹۹۰۲۲۷
د. ع.پ.خ.ب.د. بقیه الله (عج)۱۶۰۵۵۸۰۱۴۷۳۱۴۰۰۱۸۵۴۵۸۱۰۱۹۱۲۸۶۷۸۲۲۹۴۱۳۰۸۹۳۰۲۵۳
د. یزد۱۱۴۷۳۴۱۱۳۹۸۱۳۰۴۱۳۷۱۱۳۸۰۱۴۶۹۱۴۳۳۱۲۹۰۱۹۷۱۲۴۷۱۴۷۷۱۳۹۱
د. گیلان۱۳۹۴۳۷۳۹۹۷۱۶۱۹۱۴۳۲۱۴۰۴۱۱۱۹۱۰۱۲۱۱۴۹۱۴۲۹۱۶۳۹۱۵۰۴۱۶۹۶
د. سمنان۱۲۹۶۳۷۳۱۱۹۳۱۶۱۹۱۴۶۷۱۳۴۵۱۲۸۹۱۱۴۰۱۰۶۱۱۵۷۴۱۶۸۸۱۴۱۰۱۴۴۰
د. رازی۱۱۸۸۳۴۱۱۱۵۲۱۶۱۹۱۶۲۸۱۵۱۳۱۳۲۳۱۲۲۲۱۳۰۴۱۰۹۵۱۵۲۹۱۵۰۴۱۶۰۹
د. کردستان۱۶۰۵۵۸۰۱۶۳۴۱۶۱۹۱۵۹۵۶۳۴۱۴۲۷۱۳۵۳۵۹۰۳۸۶۱۳۵۱۸۶۹۵۹
د. اصفهان۱۳۴۴۲۲۰۹۹۰۱۶۱۹۱۲۹۳۱۷۴۴۱۳۰۱۱۲۶۸۱۶۱۸۱۰۵۴۱۵۱۷۱۶۹۵۱۸۱۲
د. صنعتی سهند۱۰۹۶۴۲۳۱۵۴۱۱۳۰۴۱۴۲۵۱۲۶۰۱۵۴۹۱۴۳۲۹۸۹۱۶۰۳۱۷۰۷۱۵۸۲۱۴۵۸
د. شهید باهنر کرمان۸۷۶۲۴۹۱۱۳۲۱۶۱۹۱۳۸۹۱۶۷۳۱۳۸۸۱۳۷۸۱۵۶۸۱۴۶۱۱۶۵۱۱۶۴۶۱۷۴۹
د. صنعتی شیراز۱۳۴۴۳۴۱۱۸۵۱۱۶۱۹۱۳۸۰۱۲۰۵۱۷۲۶۱۶۱۰۹۳۱۵۲۶۱۳۸۴۱۷۲۹۱۵۶۱
د. بین‌المللی امام خمینی (ره)۱۵۶۲۵۸۰۱۶۸۵۱۳۰۴۱۶۵۳۷۱۳۱۴۹۸۱۲۹۵۳۳۱۱۶۲۴۱۷۲۰۱۲۷۹۶۷۱
د. یاسوج۱۳۹۴۵۸۰۱۶۲۱۱۶۱۹۱۸۰۵۸۳۷۱۴۹۱۱۳۱۲۵۱۷۱۲۷۷۱۵۸۴۱۳۶۱۹۱۷
د. ارومیه۱۳۴۹۴۲۳۱۱۸۱۱۴۰۰۱۴۰۲۱۵۶۱۱۳۶۳۱۳۰۴۱۳۹۱۱۳۶۷۱۶۱۶۱۵۸۲۱۶۸۸
د. صنعتی شاهرود۱۳۹۴۵۸۰۱۴۸۲۱۵۰۹۱۵۲۰۱۴۳۷۱۵۶۹۱۴۶۴۱۲۱۴۱۴۶۱۲۰۵۱۴۵۷۱۲۷۱
د. ع.پ.خ.ب.د. جندی شاپور اهواز۱۶۰۵۵۸۰۱۴۳۷۱۶۱۹۱۸۵۴۲۱۳۱۱۰۶۱۳۲۱۹۴۳۱۵۸۴۱۶۹۵۱۰۵۹۵۴۵
د. شهید چمران اهواز۱۱۸۸۲۲۰۱۴۱۱۱۶۱۹۱۶۵۳۱۶۷۱۱۶۰۳۱۵۴۴۱۴۷۲۱۵۴۲۱۶۷۳۱۷۸۱۱۷۹۸
د. ع.پ.خ.ب.د. کرمان۱۶۰۵۴۶۷۱۵۳۱۱۶۱۹۱۸۳۸۵۴۵۱۳۱۹۱۵۷۳۱۳۵۶۱۴۶۷۱۶۵۳۱۳۰۶۸۹۸
د. شهرکرد۱۶۰۵۴۶۷۱۶۳۶۱۶۱۹۱۶۳۰۱۱۶۸۱۵۹۵۱۴۶۹۹۰۵۱۲۳۲۱۵۶۹۱۷۲۹۱۶۷۲
د. بوعلی سینا۱۳۹۴۵۸۰۱۲۵۹۱۶۱۹۱۶۷۵۱۶۱۷۱۴۶۰۱۴۷۹۱۵۵۲۱۱۷۴۱۵۵۲۱۶۹۵۱۷۶۳
د. مازندران۱۶۰۵۴۶۷۱۴۴۷۱۵۰۹۱۷۶۹۱۴۸۹۱۵۶۰۱۵۲۷۱۳۸۱۱۳۹۲۱۶۲۲۱۶۱۴۱۵۷۸
د. تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
د. لرستان
د. پیام نور
د. صنعتی ارومیه
د. ع.پ.خ.ب.د. زاهدان
جدول ۲. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» سال ۲۰۲۱ میلادی

* د. کوتاه‌شده «دانشگاه» است.         # ع.پ.خ.ب.د. کوتاه‌شده «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» است.

منبع
ایرانداک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا