آفاقآمارها و پژوهش‌هاپایان‌نامه‌ها و مقالات

بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای جذب دانشجویان خارجی در ایران

مقاله بررسی مهم‌ترین چالش ها و راهبردهای جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران از حمید شفیع زاده استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار

آموزش‌عالی در قرن 21، از عوامل مهم تأثیرگذار بر جامعه به‌شمار می‌آید و از مهم‌ترین چالش‌های آموزش‌عالی در هزاره جدید، موضوع سیاست‌های جذب دانشجویان خارجی در کشور‌های میزبان است. هدف این مقاله، بررسی چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه متخصصان، از طریق یک مطالعه کیفی و با استفاده از روش گروه‌های کانونی است. جامعه مورد مطالعه شامل مسئولین، متخصصین، افراد حرفه ای و اعضای هیئت علمی درگیر فعالیت‌های اجرایی و علمی مربوط به دانشجویان خارجی می‌باشد.

نمونه مورد مطالعه، شامل دو گروه؛ 18 نفر مشارکت‌کننده به عنوان مسئولین و کارشناسان مرتبط با حوزه دانشجویان خارجی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش‌عالی؛ و 16 نفر مشارکت کننده به عنوان پژوهشگران و اعضای هیئت علمی صاحب اثر در حوزه دانشجویان خارجی می‌باشد. نتایج تحقیق منجر به شناسایی 7 چالش و 11 راهبرد شده‌است. مهم‌ترین چالش‌ها به ترتیب اولویت عبارت است از: تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی؛ مشخص نبودن اهداف و جهت‌گیری اصلی؛ فقدان مراکز مشاوره تخصصی برای راهنمایی و هدایت دانشجویان؛ معرفی زبان فارسی به عنوان تنها زبان برای آموزش و یادگیری؛ پایین بودن سطح امکانات آموزشی و رفاهی؛ جذب حداقلی دانشجو از کشور های پیشرفته و عدم وجود فرهنگ تعامل و همدلی بین دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا