آفاقآمارهاآمارها و پژوهش‌ها

تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران به تفکیک رشته‌های تحصیلی

به گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، فراوانی دانشجویان بین‌المللی در ایران  از سال تحصیلی 1395-96 تا سال 1397-98 رشته‌های زبان‌شناسی-آموزش زبان فارسی، پزشکی، حقوق و مهندسی عمران جز 4 رشته اول از 10 رشته‌ پرمخاطب در بین دانشجویان بین‌المللی بوده‌است. در واقع رشته‌های زبان شناسی و پزشکی 7 درصد و رشته‌های حقوق و مهندسی عمران 4 درصد از تعداد کل دانشجویان بین‌المللی را در رشته‌های منتخب شامل می‌شوند. رشته زبان و ادبیات فارسی نیز از بین 10رشته اول، کمترین فراوانی، در واقع حدود یک درصد از کل دانشجویان بین‌المللی در این سه سال تحصیلی را دارد.

با توجه به نمودار بالا، تعداد دانشجویان در یک‌سری از رشته‌ها در طی این سه سال روند صعودی داشته است مانند: رشته زبان شناسی، پزشکی، حقوق، مهندسی عمران و حسابداری. در مقابل تعداد دانشجویان در رشته‌های مدیریت بازرگانی، علوم سیاسی و مهندسی کامپیوتر و نرم‌افزار در طول سه سال تحصیلی روند کاهشی داشته است به طور مثال تعداد دانشجویان در رشته مدیریت بازرگانی از 641 نفر در سال 95-96 به 594 در سال 96-97 و از این تعداد به 566 نفر در سال تحصیلی 97-98 رسیده است.

البته این نکته قابل به‌ذکر است که بیش از نیمی از این تعداد یعنی 65 درصد دانشجویان بین‌المللی در ایران در سایر رشته‌ها در حال تحصیل بوده اند و آمار تفکیکی دقیقی از رشته‌ها در دسترس نیست.

گرد آورنده
رضا منیعی و هما فضلی
منبع
موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا