آفاقآمارهاآمارها و پژوهش‌ها

آمار دانشجویان بین‌المللی در ایران به تفکیک کشورهایی با بیشترین فراوانی

نموداردرصد دانشجویان غیر ایرانی به تفکیک کشورهایی با بیشترین فراوانی در سال‌های تحصیلی 89-1388 تا 98-1397 بر اساس گزارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

آمار دانشجویان بین المللی در ایران در برنامه آفاق
نمودار درصد دانشجویان غیرایرانی

بیشترین تعداد دانشجویان بین‌المللی در ایران در بازه زمانی 1388-1398 به ترتیب از کشورهای افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، چین و پاکستان است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید تعداد قابل توجهی از دانشجویان بین‌المللی در واقع حدود 65 درصد از کل دانشجویان غیرایرانی را دانشجویان افغانستانی تشکیل می‌دهند.

با توجه به نمودار بالا تعداد دانشجویان افغانستانی در ایران که تعداد 2000 نفر در سال 1388-89 است با سیر صعودی همراه بوده و تا سال 1394-95 به تعداد تقریبی 14000 نفر رسیده و این تعداد تا سال 1397-98 ثابت مانده است. به همین صورت دانشجویان عراقی که در رتبه بعدی بیشترین تعداد دانشجویان غیرایرانی در ایران قرار دارند نیز سیر صعودی داشته و از تعداد حدودی زیر 200 نفر به تعداد تقریبی 4000 نفر در سال 1397-98 رسیده است. این در حالی ست که تا سال 1393-94 تعداد دانشجویان سایر کشورها در مقایسه با دانشجویان عراقی در ایران بیشتر بوده و در سال تحصیلی 94-95 تعداد دانجشویان عراقی رشد دوبرابری داشته و در سال های آتی نیز با جهش همراه بوده است. مابقی کشورها در مقایسه با تعداد دانشجویان افغانستانی در نسبت بسیار کمی قرار دارند و از تعداد حدودی 2000 نیز فراتر نرفته‌اند.

در نمودار دایره‌ای زیر می‌توانید درصد سهم هر کشور در ارسال دانشجو به ایران مشاهده کنید.

نمودار دایره ای دانشجویان بین المللی
گرد آورنده
رضا منیعی و هما افضلی
منبع
پنل مهاجرت تحصیلی به ایران و مازاد عرضه خدمات آموزش عالی؛آمار دانشجویان خارجی: الگوها و روندها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا